Όλα τα βασικά ειδικά αέρια είναι ετοιμοπαράδοτα στις εγκαταστάσεις της MOBIAK GAS,η οποία είναι σε θέση να προμηθεύσει οποιοδήποτε εξεζητημένο αέριο απαιτηθεί από τους συνεργάτες της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά ειδικά αέρια που χρησιμοποιούνται ευρέως. Με τον όρο ειδικά αέρια εννοούμε αέρια πολύ υψηλής καθαρότητας. special

 

Είδος Αερίου Καθαρότητα
ΑΖΩΤΟ 5.0    Ν2 ≥ 99,999 %
ΗΛΙΟ 4.6  He ≥ 99,996 %
ΗΛΙΟ 5.0  He ≥ 99,999 %
ΑΡΓΟ 4.8  Ar ≥ 99,998 %
ΑΡΓΟ 5.0  Ar ≥ 99,999 %
ΥΔΡΟΓΟΝΟ 5.0   Η2 ≥ 99,999 %
 ΟΞΥΓΟΝΟ 4.5  Ο2 ≥ 99,995 %
 ΟΞΥΓΟΝΟ 6.0   Ο2 ≥ 99,9999 %
 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 4.5  CΟ2 ≥ 99,995 %
 ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ 2.6  C2Η2 ≥ 99,6 %
 ΜΕΘΑΝΙΟ 2.5  CΗ4 ≥ 99,5 %
ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ 3.0   SF6 ≥ 99,9 %
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΑΣ  ΧΗΜΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΟΣ   Ο2 20% + Ν2 80%
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΑΣ  ΑΝΕΥ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  HC Free (Ο2 20% + Ν2 80%)
Είδος Αερίου Κλείστρο κατά DIN 477 Number
ΑΙΘΑΝΙΟ,  ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ,  ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΟΞΕΙΔΙΟ  1
ΥΔΡΟΓΟΝΟ,  ΜΕΘΑΝΙΟ,  ΠΡΟΠΑΝΙΟ  1
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΥΔΡΟΘΕΙΟ  5
ΑΜΩΝΙΑ, ΑΡΓΟ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  6
ΗΛΙΟΝ, ΚΡΥΠΤΟΝ, ΝΕΟΝ, SF6, ΞΕΝΟΝ, ΑΖΩΤΟ  6
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ  7
ΟΞΥΓΟΝΟ  9
ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ  14
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΑΣ  ΑΝΕΥ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  14

doctor

FaLang translation system by Faboba